Testovací jízdy - YAMAHA CENTRUM


Přemýšlíte o koupi nového motocyklu nebo skútru Yamaha (dále jen celku), ale rádi by jste se napřed s vybraným strojem blíže seznámili? Nyní máte při svém rozhodování jedinečnou šanci! Umožníme Vám testovací jízdu na Vámi vybraném modelu a poskytneme veškeré informace, které Vás zajímají. Testovací jízda je možná na dobu 2 hodin a ujetí max. 100 km, nedodržením sjednaných podmínek zápůjčky bude řešeno smluvní pokutou sjednanou ve výpůjční smlouvě.
Poplatek za umožnění testovací jízdy je 1.000,- Kč, který Vám bude následně odečten jako sleva při nákupu nového motocyklu, skútru i ATV Yamaha, ale můžete v den testu využít i jako slevu při nákupu příslušenství Yamaha na naší prodejně, ale pouze v den, kdy absolvujete testovací jízdu.
Většina předváděcích vozidel bude k zapůjčení od 1. dubna 2023, v případě příznivého počasí již i v březnu.
Bližší info Vám sdělíme telefonicky na 547 423 063.

Co je možné otestovat a jaká je jistota (dále jenom kauce, kterou uhradíte v hotovosti při převzetí vybraného vozidla) za zapůjčení:


PODROBNÉ INFO NAJDETE ZDE

Jak se to dělá?

Na základě telefonického nebo osobního kontaktu a sdělení nezbytných údajů si můžete rezervovat Vámi vybraný model skútru či motocyklu, datum a přesný čas testu. Zájemce o test musí mít pro jízdu k dispozici vlastní motocyklové oblečení.

Podmínky zapůjčení vozidla k testu:

1. Zájemce o jízdu předloží doklad totožnosti a řidičský průkaz a současně podepíše prohlášení že:

 • je držitelem platného řidičského oprávnění k řízení osobních motorových vozidel odpovídající skupiny
 • je plně způsobilý k řízení motorového vozidla a nepožil před jízdou žádné alkoholické nápoje ani látky (např. omamné či psychotropní), které by ho vylučovaly z řízení motorových vozidel.
 • není mu známá žádná další okolnost, která by ho vylučovala z řízení motorových vozidel.(nemoc, zákaz činnosti atd.)
 • byl zaměstnancem pronajímatele seznámen se způsobem používání vozidla
 • nebude provádět žádné zásahy na vozidle (zejména motoru, brzdách, kolech)

2. Dále se zájemce zavazuje:

 • dodržovat platné dopravní předpisy.
 • v žádném případě není možné využívat testovaná vozidla k jiným účelům, než v normálním provoze po běžných komunikacích k tomu určených. Doslova je zakázáno využívat vozidla k jízdě mimo komunikace jako jsou polygony, nezpevněná cesty a terén, závodní okruhy, letiště a další nespecifikované. Zde vozidlo není pojištěno a případnou škodu hradí zapůjčitel v plné výši!!!
 • v případě dopravní nehody nebo poškození vozidla, zajistit neprodleně na místě poškození sepsání policejního protokolu.
 • uhradit ze složené kauce veškeré náklady pro případnou opravu poškozeného vozidla překračující pojistné plnění a plnou výši spoluúčasti.
 • dodržovat pokyny zaměstnanců dealerství spol. PEMM Brno, s r.o.
 • učinit veškerá opatření vedoucí ke znemožnění poškození nebo nadměrného znečištění vozidla nebo jeho součástí.

3. Kauce:
Zájemce o jízdu složí dealerovi kauci v příslušné výši a to je pouze možné v hotovosti. Částka bude vrácena v plné výši při předání vozidla zpět v nepoškozeném stavu po ukončení jízdy. V případě poškození vozidla bude kauce použita na pokrytí způsobených škod nebo na krytí spoluúčasti havarijního pojištění. Případná způsobená škoda bude vyčíslena dle ceníku náhradních dílů a servisních prací YAMAHA. Přijetí kauce je uživateli potvrzeno na zápůjční smlouvě, kde bude i přesně specifikován stav celku.