K vyzkoušení 2019

 
 

Půjčujeme k testu 2019

Všechna vozidla jsou pojištěná se spoluúčastí 5% minimálně 5.000 Kč. Před zapůjčením se informujte u našich prodejců. Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH 21%

MIMO BĚŽNÝCH TESTOVACÍCH JÍZD JE MOŽNÉ MOTORKY I SKÚTRY TESTOVAT PO CELÝ JEDEN PRACOVNÍ DEN NEBO I NA VÍKEND.

 • V pracovní den je to možné od 09:00 - 17:00 a cena za vyzkoušení je u modelu níže.
 • Test na víkend je pátek od 15:00 do pondělí 10:00, cena zápůjčky k testu je uvedena u modelu níže, v ceně je ujetí u skútru 350 km a u motorky 530 km. Tyto km jsou maximálně možné!!!
 • Zákazník dále platí spotřebu PHM (převezme vozidlo s plnou nádrží a při vrácení jej opět dotankuje).
 • Každý další ujetý kilometr nad limit uvedený u každého modelu, platí zákazník 4,- Kč/km.
 • Vratná jistota dále kauce dle testoného modelu uvedená níže.
 • Modely, které lze takto vyzkoušet:

SKÚTRY

 • YAMAHA NMAX 125, čtyřtaktní kapalinou chlazený jednoválec, o obsahu 125 ccm, výkon 9.0 kW @ 7,500 ot/min. Denní sazba 650,- / 1.400,- víkend / kauce 10.000,- Kč. V denní sazbě je kalkulováno zapůjčení helmy a ujetí max. 120 km.
 1. YAMAHA XMAX 300, kapalinou chlazený 4taktní jednoválec, SOHC, 4ventilový, o obsahu 292 ccm, výkon 20,6 kW @ 7 250 ot/min. Denní sazba 900,- / 2.000,- víkend / kauce 15.000,- Kč. V denní sazbě je kalkulováno zapůjčení helmy a ujetí max. 170 km.

MOTORKY

 1. NIKEN, kapalinou chlazený řadový tříválec o obsahu 847 ccm, výkon 84.6 kW (115PS) @ 10,000 ot/min. Denní sazba 3.000,- / 5.000,- víkend / kauce 40.000,- Kč, - V denní sazbě je kalkulováno s ujetím max. 220 km.
 2. Tracer700, kapalinou chlazený řadový dvouválec o obsahu 689 ccm, výkon 55.0 kW (74.8PS) @ 9,000 ot/min. Denní sazba 1.950,- / 3.600,- víkend / kauce 25.000,- Kč - možno zapůjčit s bočními brašnami. V denní sazbě je kalkulováno s ujetím max. 220 km.
 3. Tracer900, kapalinou chlazený řadový tříválec o obsahu 847 ccm, výkon 84.6 kW (115PS) @ 10,000 ot/min. Denní sazba 2.050,- / 3.700,- víkend / kauce 30.000,- Kč - možno zapůjčit s bočními brašnami. V denní sazbě je kalkulováno s ujetím max. 220 km.
 4. XSR700, kapalinou chlazený řadový dvouválec o obsahu 689 ccm, výkon 55.0 kW (7*4.8PS) @ 9,000 ot/min. Denní sazba 1950,- / 3600,- víkend / kauce 25.000,- Kč - jedna boční brašna. V denní sazbě je kalkulováno ujetí max. 220 km.
 5. MT07, kapalinou chlazený řadový dvouválec o obsahu 689 ccm, výkon 55.0 kW (7*4.8PS) @ 9,000 ot/min. Denní sazba 1950,- / 3600,- víkend / kauce 25.000,- Kč - možno zapůjčit s Top Case. V denní sazbě je kalkulováno ujetí max. 220 km.
 6. MT125, kapalinou chlazený jednoválec o obsahu 124 ccm, výkon 11 kW (15 PS) @ 9,000 ot/min. Denní sazba 1.500,- / 3.000,- víkend / kauce 15.000,- Kč - V denní sazbě je kalkulováno s ujetím max. 220 km.
 7. MT10SP, kapalinou chlazený řadový čtyřválec o obsahu 998 ccm, výkon 118.0kW (160.4 PS) @ 11.500 ot/min.Denní sazba 3.000,- / 5.500,- víkend / kauce 45.000,- Kč - možno zapůjčit s bočními brašnami. V denní sazbě je kalkulováno s ujetím max. 220 km

Jak se to dělá?

Na základě telefonického nebo osobního kontaktu a sdělení nezbytných údajů si můžete rezervovat Vámi vybraný model skútru či motocyklu, datum a přesný čas testu. Zájemce o test musí mít pro jízdu k dispozici vlastní motocyklové oblečení.

Podmínky zapůjčení vozidla k testu:

1. Zájemce o jízdu předloží doklad totožnosti a řidičský průkaz a současně podepíše prohlášení že:

 • je držitelem platného řidičského oprávnění k řízení osobních motorových vozidel odpovídající skupiny
 • je plně způsobilý k řízení motorového vozidla a nepožil před jízdou žádné alkoholické nápoje ani látky (např. omamné či psychotropní), které by ho vylučovaly z řízení motorových vozidel.
 • není mu známá žádná další okolnost, která by ho vylučovala z řízení motorových vozidel.(nemoc, zákaz činnosti atd.)
 • byl dealerem seznámen se způsobem používání vozidla
 • nebude provádět žádné zásahy na vozidle (zejména motoru, brzdách, kolech)

2. Dále se zájemce zavazuje:

 • dodržovat platné dopravní předpisy.
 • v žádném případě není možné využívat testovaná vozidla k jiným účelům, než v normálním provoze po běžných komunikacích k tomu určených. Doslova je zakázáno využívat vozidla k jízdě mimo komunikace jako jsou polygony, závodní okruhy, letiště a další nespecifikované. Zde vozidlo není pojištěno a případnou škodu hradí zapůjčitel v plné výši!!!
 • v případě dopravní nehody nebo poškození vozidla zajistit sepsání policejního protokolu.
 • uhradit ze složené kauce veškeré náklady pro případnou opravu poškozeného vozidla překračující pojistné plnění a plnou výši spoluúčasti.
 • dodržovat pokyny zaměstnanců dealerství spol. PEMM Brno, s r.o.
 • učinit veškerá opatření vedoucí ke znemožnění poškození nebo nadměrného znečištění vozidla nebo jeho součástí.

3. Kauce:
Zájemce o jízdu složí dealerovi kauci v příslušné výši. Částka bude vrácena v plné výši při předání vozidla zpět v nepoškozeném stavu po ukončení jízdy. V případě poškození vozidla bude kauce použita na pokrytí způsobených škod nebo na krytí spoluúčasti havarijního pojištění. Případná způsobená škoda bude vyčíslena dle ceníku náhradních dílů a servisních prací YAMAHA. Přijetí kauce je uživateli potvrzeno na zápůjční smlouvě, kde bude i přesně specifikován stav celku.