K vyzkoušení 2021 — Yamaha Brno

K vyzkoušení 2021

TESTOVÁNÍ V ROCE 2021

DOSTUPNOST MODELŮ SI OVĚŘTE U PRODEJCŮ

Všechna vozidla jsou pojištěná, spoluúčast v případě poškození je 10 % minimálně 10.000 Kč. Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH 21%

MIMO BĚŽNÝCH TESTOVACÍCH JÍZD JE MOŽNÉ MOTORKY I SKÚTRY TESTOVAT PO CELÝ JEDEN PRACOVNÍ DEN NEBO I NA VÍKEND.

 • V pracovní den je možné běžné hodinové testování od 09:00 - 17:00 a cena je 1.000,- Kč. Po skončení je možné tuto částku využít k nákupu příslušenství v naší prodejně Yamaha nebo v případě sepsání závazné objednávky, Vám o tuto částku snížíme cenu.
 • V pracovní den je to možné od 09:00 - 17:00 a cena za otestování je u modelu níže.
 • Test na víkend je pátek od 13:00 do pondělí 10:00, cena zápůjčky k testu je uvedena u modelu níže, v ceně je ujetí u skútru 350 km a u motorky 530 km. Tyto km jsou maximálně možné!!!
 • Zákazník dále platí spotřebu PHM (převezme vozidlo s plnou nádrží a při vrácení jej opět dotankuje).
 • Každý další ujetý kilometr nad limit uvedený u každého modelu, platí zákazník 4,- Kč/km.
 • Vratná jistota dále kauce dle testoného modelu uvedená níže. • Modely, které lze takto otestovat:

PRO LETOŠNÍ ROK JSOU JIŽ VŠECHNY DEMO CELKY PRODÁNY, DALŠÍ TEST MODELŮ 2022 BUDE MOŽNÝ CCA OD DUBNA 2022.Jak se to dělá?

Na základě telefonického nebo osobního kontaktu a sdělení nezbytných údajů si můžete rezervovat Vámi vybraný model skútru či motocyklu, datum a přesný čas testu. Zájemce o test musí mít pro jízdu k dispozici vlastní motocyklové oblečení.

Podmínky zapůjčení vozidla k testu:

1. Zájemce o jízdu předloží doklad totožnosti a řidičský průkaz a současně podepíše prohlášení že:

 • je držitelem platného řidičského oprávnění k řízení osobních motorových vozidel odpovídající skupiny
 • je plně způsobilý k řízení motorového vozidla a nepožil před jízdou žádné alkoholické nápoje ani látky (např. omamné či psychotropní), které by ho vylučovaly z řízení motorových vozidel.
 • není mu známá žádná další okolnost, která by ho vylučovala z řízení motorových vozidel.(nemoc, zákaz činnosti atd.)
 • byl zaměstnancem pronajímatele seznámen se způsobem používání vozidla
 • nebude provádět žádné zásahy na vozidle (zejména motoru, brzdách, kolech)

2. Dále se zájemce zavazuje:

 • dodržovat platné dopravní předpisy.
 • v žádném případě není možné využívat testovaná vozidla k jiným účelům, než v normálním provoze po běžných komunikacích k tomu určených. Doslova je zakázáno využívat vozidla k jízdě mimo komunikace jako jsou polygony, nezpevněná cesty a terén, závodní okruhy, letiště a další nespecifikované. Zde vozidlo není pojištěno a případnou škodu hradí zapůjčitel v plné výši!!!
 • v případě dopravní nehody nebo poškození vozidla, zajistit neprodleně na místě poškození sepsání policejního protokolu.
 • uhradit ze složené kauce veškeré náklady pro případnou opravu poškozeného vozidla překračující pojistné plnění a plnou výši spoluúčasti.
 • dodržovat pokyny zaměstnanců dealerství spol. PEMM Brno, s r.o.
 • učinit veškerá opatření vedoucí ke znemožnění poškození nebo nadměrného znečištění vozidla nebo jeho součástí.

3. Kauce:
Zájemce o jízdu složí dealerovi kauci v příslušné výši a to je pouze možné v hotovosti. Částka bude vrácena v plné výši při předání vozidla zpět v nepoškozeném stavu po ukončení jízdy. V případě poškození vozidla bude kauce použita na pokrytí způsobených škod nebo na krytí spoluúčasti havarijního pojištění. Případná způsobená škoda bude vyčíslena dle ceníku náhradních dílů a servisních prací YAMAHA. Přijetí kauce je uživateli potvrzeno na zápůjční smlouvě, kde bude i přesně specifikován stav celku.