K vyzkoušení 2024

TESTOVÁNÍ V ROCE 2024


DOSTUPNOST MODELŮ SI PROSÍM DOPŘEDU OVĚŘTE U PRODEJCŮ

celky k testům budou postupně připravovány, předběžně od začátku dubna 2024

Všechna vozidla jsou pojištěná, spoluúčast v případě poškození je 10 % minimálně 10.000 Kč. Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH 21%

MIMO BĚŽNÝCH TESTŮ JE MOŽNÉ MOTORKY I SKÚTRY TESTOVAT PO CELÝ JEDEN PRACOVNÍ DEN NEBO I NA VÍKEND.

 • V pracovní den je možné běžné 2-hodinové testování od 09:00 - 16:00 a cena je 1.000,- Kč. Po skončení je možné tuto částku využít k nákupu příslušenství v naší prodejně Yamaha nebo v případě sepsání závazné objednávky na vybraný testovaný model, Vám o tuto částku snížíme cenu.
 • Jednodenní test je to možný od 09:00 - 16:30 a cena za otestování je u modelu níže.
 • Test na víkend je pátek od 14:00 do pondělí 10:00, cena zápůjčky k testu je uvedena u modelu níže, v ceně je ujetí 530 km. Tyto km jsou maximálně možné!!!
 • Zákazník dále platí spotřebu PHM (převezme vozidlo s plnou nádrží a při vrácení jej opět dotankuje).
 • Každý další ujetý kilometr nad limit uvedený u každého modelu, platí zákazník 4,- Kč/km.
 • Vratná jistota dále kauce dle testovaného modelu uvedená níže.
 • Modely, které lze takto otestovat:

SKÚTRY

 1. YAMAHA Neos Dual Battery, plně elektrický městský skútr, výkon 2,5 kW (3,4 k)/400 ot./min., max. rychlost 40km/h, dojezd až 65 km při dvou bateriích. Denní sazba 1.200,- / 2.000,- víkend / kauce 15.000,- Kč. V denní sazbě je kalkulováno zapůjčení helmy a ujetí max. 220 km. Skútr se dobíjí z běžné zásuvky 230V cca 4 hodiny.
 2. YAMAHA RAYZR 125 dostupný předběžně až červen 2024, vzduchem chlazený jednoválec o obsahu 125 ccm, výkon 6 kW (8 k)/6,500 ot./min. Denní sazba 1.500,- / 2.800,- víkend / kauce 15.000,- Kč. V denní sazbě je kalkulováno zapůjčení helmy a ujetí max. 220 km.
 3. YAMAHA NMAX 125, kapalinou chlazený jednoválec o obsahu 125 ccm, výkon 9 kW (12,2 k)/8,000 ot./min. Denní sazba 1.500,- / 2.800,- víkend / kauce 15.000,- Kč. V denní sazbě je kalkulováno zapůjčení helmy a ujetí max. 220 km.
 4. YAMAHA X-MAX 300, kapalinou chlazený jednoválec o obsahu 292 ccm, výkon 20,6 kW (28 k)/7,250 ot./min. Denní sazba 2.000,- / 3.800,- víkend / kauce 20.000,- Kč. V denní sazbě je kalkulováno zapůjčení helmy a ujetí max. 220 km.
 5. YAMAHA T-MAX 560 TECH MAX, kapalinou chlazený dvouválec o obsahu 562 ccm, výkon 35 kW (48 k)/7,500 ot./min. Denní sazba 4.000,- / 7.500,- víkend / kauce 30.000,- Kč. V denní sazbě je kalkulováno zapůjčení helmy a ujetí max. 220 km.

MOTORKY

 1. MT125, kapalinou chlazený jednoválec o obsahu 124 ccm, výkon 11 kW (15 k) @ 9,000 ot/min. Denní sazba 1.600,- / 3.000,- víkend / kauce 15.000,- Kč - V denní sazbě je kalkulováno ujetí max. 220 km.
 2. MT03, kapalinou chlazený řadový dvouválec o obsahu 321 ccm, 31 kW (42 k) @ 10,750 ot/min. Denní sazba 2.100,- / 4.000,- víkend / kauce 20.000,- Kč - V denní sazbě je kalkulováno ujetí max. 220 km.
 3. MT07, kapalinou chlazený řadový dvouválec o obsahu 689 ccm, výkon 54 kW (73 k) @ 8,750 ot/min. Denní sazba 2.900,- / 5.000,- víkend / kauce 20.000,- Kč - V denní sazbě je kalkulováno ujetí max. 220 km.
 4. MT09 2023, kapalinou chlazený řadový tříválec o obsahu 847 ccm, výkon 88 kW (119 k) při 10 000 ot./min. Denní sazba 3.300,- / 6.000,- víkend / kauce 30.000,- Kč, - V sazbě 1.000 Kč je ujetí max. 220 km.
 5. MT09 2024 NOVINKA dostupná koncem dubna, kapalinou chlazený řadový tříválec o obsahu 847 ccm, výkon 88 kW (119 k) při 10 000 ot./min. Denní sazba 3.300,- / 6.000,- víkend / kauce 30.000,- Kč, - V sazbě 1.000 Kč je ujetí max. 220 km.
 6. XSR900, kapalinou chlazený řadový tříválec o obsahu 847 ccm, výkon 88 kW (119 k) při 10 000 ot./min. Denní sazba 3.300,- / 6.000,- víkend / kauce 30.000,- Kč, - V sazbě 1.000 Kč je ujetí max. 220 km.
 7. YAMAHA MT10, kapalinou chlazený řadový čtyřválec o obsahu 998 ccm, výkon 122 kW (166 k) při 11 500 ot./min Denní sazba 4.400,- / 8.000,- víkend / kauce 40.000,- Kč. V denní sazbě je kalkulováno ujetí max. 220 km.
 8. YAMAHA R7 35KW, kapalinou chlazený řadový dvouválec o obsahu 689 ccm, výkon 35 kW (47 k) @ 9,000 ot/min. Denní sazba 2.900,- / 5.000,- víkend / kauce 30.000,- Kč. V denní sazbě je kalkulováno ujetí max. 220 km.
 9. Tracer9GT, kapalinou chlazený řadový tříválec o obsahu 847 ccm, výkon 88 kW (119 k) při 10 000 ot./min. Denní sazba 3.600,- / 6.600,- víkend / kauce 30.000,- Kč, - možno zapůjčit s originálními bočními kufr.
 10. Ténéré700, kapalinou chlazený řadový dvouválec o obsahu 689 ccm, 54 kW (73 k) při 9 000 ot./min. Denní sazba 3.300,- / 6.000,- víkend / kauce 30.000,- Kč. V denní sazbě je kalkulováno ujetí max. 220 km.
 11. Ténéré700 World Rally, kapalinou chlazený řadový dvouválec o obsahu 689 ccm, 54 kW (73 k) při 9 000 ot./min. Denní sazba 3.300,- / 6.000,- víkend / kauce 30.000,- Kč. možno zapůjčit s originálními bočními a horním hliníkovým kufrem. V denní sazbě je kalkulováno ujetí max. 220 km.

E-BIKE

 1. WABASH RT, velikost kola L, kauce 10.000 Kč
 2. CROSSCORE RC, velikost kola S a M, kauce 10.000 Kč
 3. MORO 07, velikost kola S, M a L, kauce 10.000 Kč
 4. BOOSTER EASY, kauce 10.000 Kč

Pro zapůjčení kola je nutné předložit dva doklady totožnosti a podepsat zápůjční smlouvu!!!

Jak se to dělá?

Na základě telefonického nebo osobního kontaktu a sdělení nezbytných údajů si můžete rezervovat Vámi vybraný model skútru či motocyklu, datum a přesný čas testu. Zájemce o test musí mít pro jízdu k dispozici vlastní motocyklové oblečení.

Podmínky zapůjčení vozidla k testu:

1. Zájemce o jízdu předloží doklad totožnosti a řidičský průkaz a současně podepíše prohlášení že:

 • je držitelem platného řidičského oprávnění k řízení osobních motorových vozidel odpovídající skupiny
 • je plně způsobilý k řízení motorového vozidla a nepožil před jízdou žádné alkoholické nápoje ani látky (např. omamné či psychotropní), které by ho vylučovaly z řízení motorových vozidel.
 • není mu známá žádná další okolnost, která by ho vylučovala z řízení motorových vozidel.(nemoc, zákaz činnosti atd.)
 • byl zaměstnancem pronajímatele seznámen se způsobem používání vozidla
 • nebude provádět žádné zásahy na vozidle (zejména motoru, brzdách, kolech)

2. Dále se zájemce zavazuje:

 • dodržovat platné dopravní předpisy.
 • v žádném případě není možné využívat testovaná vozidla k jiným účelům, než v normálním provoze po běžných komunikacích k tomu určených. Doslova je zakázáno využívat vozidla k jízdě mimo komunikace jako jsou polygony, nezpevněná cesty a terén, závodní okruhy, letiště a další nespecifikované. Zde vozidlo není pojištěno a případnou škodu hradí zapůjčitel v plné výši!!!
 • v případě dopravní nehody nebo poškození vozidla, zajistit neprodleně na místě poškození sepsání policejního protokolu.
 • uhradit ze složené kauce veškeré náklady pro případnou opravu poškozeného vozidla překračující pojistné plnění a plnou výši spoluúčasti.
 • dodržovat pokyny zaměstnanců dealerství spol. PEMM Brno, s r.o.
 • učinit veškerá opatření vedoucí ke znemožnění poškození nebo nadměrného znečištění vozidla nebo jeho součástí.

3. Kauce:
Zájemce o jízdu složí dealerovi kauci v příslušné výši a to je pouze možné v hotovosti. Částka bude vrácena v plné výši při předání vozidla zpět v nepoškozeném stavu po ukončení jízdy. V případě poškození vozidla bude kauce použita na pokrytí způsobených škod nebo na krytí spoluúčasti havarijního pojištění. Případná způsobená škoda bude vyčíslena dle ceníku náhradních dílů a servisních prací YAMAHA. Přijetí kauce je uživateli potvrzeno na zápůjční smlouvě, kde bude i přesně specifikován stav celku.