Vánoční nadílka


Podmínky kampaně „VÁNOČNÍ NADÍLKA 2020”

I. Organizátor kampaně

Organizátorem kampaně „ VÁNOČNÍ NADÍLKA 2020” (dále jen Kampaň) je YAMAHA MOTOR EUROPE N.V., sídlem v Schiphol-Rijk, Holandsko, Koolhovenlaan 101, 1119NC Schiphol-Rijk, zastoupená YAMAHA MOTOR EUROPE N.V., odštěpný závod Česká republika, Petrská 1168/29, Praha 1, 110 00, IČ: 28940580, DIČ: CZ28940580, OR: sp. zn. A 68615 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen Organizátor).

II. Místo a doba trvání Kampaně

1. Platnost Kampaně od 14.12. 2020 do 24.12. 2020.
2. Kampaň probíhá pouze v autorizovaných prodejnách Yamaha v České republice, jejichž seznam je uveden v příloze těchto podmínek.
3. Kampaň je platná pouze na území České republiky.
4. Podmínky Kampaně dostupné na https://www.yamaha-motor.eu/cz/cs/

III. Podmínky účasti, předmět a průběh Kampaně

1. Akce je určena pouze pro fyzické osoby a zároveň nesmí souviset s žádnou obchodní, nebo profesní činností (dále jen „účastník”).
2. Účastník, který v autorizované prodejně Yamaha (viz. příloha 1), ve lhůtě stanovené v bodě II.1, při nákupu originálního oblečení a lifestyle doplňků Yamaha obdrží slevu 15%.
3. Výše uvedená sleva se počítá z maloobchodní ceny s DPH za danou položku v den nákupu.
4. Kampaň nelze kombinovat s jinými slevovými nabídkami a nevztahuje se na použité, či předváděcí produkty.
5. Akce se nevztahuje na náhradní díly a příslušenství.
6. Akce nezahrnuje nákłady na montáž příslušenství. Cena montáže příslušenství se určuje individuálně s místním autorizovaným prodejcem Yamaha, v závislosti na hodinové sazbě autorizovaného prodejce Yamaha.
7. Akce se nevztahuje na produkty zn. Akrapovič, Gilles Tooling, Öhlins a GYTR.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Případné podněty či stížnosti účastníků související s Kampaní je třeba zaslat písemně poštou organizátorovi: Yamaha Motor Europe N.V., odštěpný závod Česká republika, Petrská 1168/29, Praha 1, 110 00 s označením: „BLACK FRIDAY 2020“. Podnět, či stížnost musí obsahovat přesné osobní údaje podávajícího (jméno, příjmení, adresa bydliště, PSČ), důvod podnětu/stížnosti a případný popis okolností, které podnět/stížnost odůvodňují. Podnět, či stížnost bude vyřízena do 14 dnů od jejího obdržení. Podněty, či stížnosti podané na nesprávnou adresu nebo informace, které neobsahují požadované údaje, nebudou brány v úvahu.
2. Yamaha si vyhrazuje právo změnit pravidla Kampaně během jejího trvání.
3. Zúčastněním se Kampaně účastník souhlasí s obsahem těchto podmínek a zavazuje se dodržovat jejich ustanovení.
4. Osobní údaje účastníků jsou zpracovávány v souladu se zákonem a v rozsahu, který je nezbytný pro poskytnutí dané služby.